• 403

  Asociația de Marketing "Marketex"
  0 recenzii

 • Obiectivele asociaţiei în vederea atingerii scopului propus sunt:

  - Organizarea unor conferinţe, seminarii, simpozioane şi cursuri pentru sprijinirea scopurilor asociaţiei;
  - Editarea de broşuri, ziare, reviste, cărţi, CD-uri pentru realizarea scopurilor asociaţiei;
  - Elaborarea de proiecte şi sprijinirea unor iniţiative de atragere de fonduri;
  - Participarea la schimburi de experienţă în ţară şi străinătate;
  - Realizarea de web portaluri, reţele informatice integrate, baze de date digitale etc. pentru realizarea obiectivelor esenţiale;
  - Realizarea unei comunicări eficiente între membri;
  - Diseminarea cunoştinţelor de marketing pe toate canalele de comunicare moderne;
  - Realizarea de cercetări de marketing;
  - Colaborarea cu instituţii publice şi organizaţii private, cu organizaţii similare naţionale şi internaţionale;
  - Organizarea şi promovarea unor forme de practică sau ucenicie în scopul transmiterii de cunoştinţe şi deprinderi practice de marketing şi familiarizarea cu realitatea economică şi socială a tuturor celor interesaţi de marketing;
  - Oferirea de consultanţă de marketing;
  - Promovarea de iniţiative de legi, norme, reguli, standarde de bună practică şi de excelenţă în activităţile de marketing şi de afaceri;
  - Organizarea unor forme de instruire de marketing

 • recenzii

  0.0
  (0 recenzii)

  Lasă-ne o recenzie